Vận thăng sau thời gian sử dụng sẽ bị hao mòn và bị hư, để vận thăng sử dụng lại cho các công trình sau đảm bảo an toàn, vận thăng phải được bảo trì, sửa chữa toàn bộ lại vận thăng lại trước khi đưa vào sử dụng. Những phụ tùng sau phải thay thế:
- Cáp vận thăng sau khi sử dụng một công trình nên thay thế cáp mới để đưa vào công trình mới.
- Nhớt hộp số phải thay thế để đảm bảo động cơ hoạt động tốt.
- Sơn khung lại để giữ thiết bị không bị rỉ sét, hao mòn.
- Bộ phận chống rơi phải sửa chữa để chống sét để đưa vào công trình mới đảm bảo an toàn khi vận hành....
Cty Hoàng Gia sẽ giúp khachs làm được điều đó. Khách Hàng chỉ cầm máy gọi điện cho Hoàng Gia, Phần còn lại Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tất cã những việc còn lại.
- Bảo trì toàn bộ motor & hộp số.
- Sửa chữa bộ phận chống rơi
- Sơn mới toàn bộ vận thăng đã qua sử dụng
- Thay thế cáp đã bị hư....
- Vận chuyển vận thăng đã qua sử dụng đến công trình.
- Lắp hoàn thiện vận thăng .
Kết thúc Cty Hoang Gia đã hoàn thành Bảo trì vận thăng đã qua sử dụng của bạn rồi.

Ngoài ra vận thăng lưu kho sau một thời gian dài nhiều phụ tùng sẽ bị thất lạc, Hoàng Gia sẽ cung cấp những thiết bị còn thiếu và hoàng thành bảo trì vận thăng đã qua sử dụng của khách.