Cánh quạt giải nhiệt
Cánh quạt giải nhiệt là một thiết bị làm mát, giải phóng nhiệt trong động cơ motor vận thăng lồng