Khớp nối có 2 loại:
- Khớp nối nhựa Hàn Quốc
- Khớp nối nhựa Trung Quốc

Khớp nối làm bằng nhựa dẻo và có 6 cánh giúp liên kết giữa motor & hộp số vận thăng lồng